Featured image of post Egy SSG telepítése NixOs-en

Egy SSG telepítése NixOs-en

A Hugo segítségével egy statikus oldalt tudunk létrehozni amit a későbbiekben Nginx-el tudunk a világhálóra szolgálni

# Bevezető

Az interneten keresgélve nem találtam nekem megfelelő útmotatót arra hogy hogyan lehet egy Hugo weboldalat NixOs-en felrakni ezért írtam rá egy rövid építőt. Gondoltam gyors belefoglalom egy rövid blog-ba hátha valaki hasznosnak találja majd.

# Deriváció a hugo oldalnak

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
# /weboldal/default.nix
{ pkgs }:

pkgs.stdenv.mkDerivation rec {
 name = "weboldal";
 version = "0.1.0";
 src = /home/user/website;

 buildInputs = with pkgs; [ hugo ];
 dontConfigure = true;

 buildPhase = ''
  cp -r $src/* .
  ${pkgs.hugo}/bin/hugo
 '';

 installPhase = ''
  mkdir -p $out
  cp -r public/* $out/
 '';
}

# Nginx definiálása

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
# /szolgaltatosk/nginx.nix
{...}: {
 services.nginx = {
  enable = true;
  virtualHosts = {
   "weboldal.hu" = {
    forceSSL = true;
    enableACME = true;

    locations."/" = {
     # A relatív helye a weboldal derivációjának a jelenlegi fájlhoz képest
     root = pkgs.callPackage ../weboldal/default.nix { };
    };
    # beállítás hogy hugonak a 404ét kapjuk az nginx helyett
    extraConfig = ''
     error_page 404 /404.html;
    '';
   };
  };
 };
 }

# Újraépítés

Miután beimportáltad az nginx fájlt aflake.nix vagy a configuration.nix-be újjáépítheted az operációs rendszert és már futni is fog a weboldal

1
sudo nixos-rebuild switch
Licensed under CC-BY-SA 4.0
Utolsó frissítés időpontja Apr 24, 2024 00:00 UTC
Hugo használatával készült
A Stack téma. Jimmy tervezte